ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA, ZIELONA GÓRA, GŁOGÓW

11 stycznia 2017

Kiedy można ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia?

ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA / GŁOGÓW / ZIELONA GÓRA Kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest najdotkliwszą karą jaka została przewidziana w obecnie obowiązujących przepisach Kodeksu karnego, która […]
3 grudnia 2016

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 kk

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest praktycznie w każdym wypadku obowiązkowe, wyjątkiem jest bowiem jedynie sytuacja, gdy wobec sprawcy […]
12 listopada 2016

Kiedy można ubiegać się o przerwę w karze pozbawienia wolności?

Bezwzględna kara pozbawienia wolności ma na celu odizolowanie sprawcy od społeczeństwa, by w ten sposób doprowadzić do jego resocjalizacji, dlatego większość osób nie zdaje sobie sprawy, […]
20 maja 2016

Jak wygląda sprawa przed sądem za jazdę po pijanemu?

ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA – KANCELARIA ADWOKACKA DAGMARA BIEDROŃ  Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem bardzo surowo karanym, dlatego jeśli jego sprawca nie zdecyduje się […]
16 kwietnia 2016

Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej?

Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania karnego jaki policja ma prawo zastosować wobec osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba […]

Informacje o Nas

Specjalizacją Kancelarii jest prawo karne, prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń oraz prawo karne wykonawcze. Zapewniają kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego. Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Nasza działalność w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem karnym koncentruje się na sporządzaniu pism procesowych (m. in. apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania), opinii, analiz prawniczych oraz udzielaniu konsultacji prawnych.

ADWOKAT PRAWO KARNE


KANCELARIA ADWOKACKA DAGMARA BIEDROŃ

Adres Siedziby Głównej Kancelarii

Qubus Office Center
pl Konstytucji 3 Maja 1 piętro 3 lokal 302
67-210 Głogów
sekretariat: (76)753-02-31,
mobile: 505-277-330
e-mail: dagmara_biedron@wp.pl

Oddziały Kancelarii:

Legnica / Polkowice / Zielona Góra