Adwokat Prawo Karne

16 kwietnia 2016

Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej?

Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania karnego jaki policja ma prawo zastosować wobec osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba […]
12 kwietnia 2016

Gdzie i jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Będąc pokrzywdzonym przestępstwem popełniony przez inną osobę oczywiste jest, że oczekujemy, iż sprawca tego czynu zostanie ujęty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jednakże w większości przypadków, […]
12 stycznia 2015

Co zrobić, gdy nasz bliski został aresztowany?

Zatrzymanie podejrzanego o popełnienie przestępstwa jest zwykle czynnością nagłą, bardzo często więc bliscy osoby zatrzymanej nie mają wiedzy, gdzie ona przebywa i co się z nią […]