Bez kategorii

16 kwietnia 2016

Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej?

Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania karnego jaki policja ma prawo zastosować wobec osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba […]