ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA, ZIELONA GÓRA, GŁOGÓW

12 kwietnia 2016

Gdzie i jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Będąc pokrzywdzonym przestępstwem popełniony przez inną osobę oczywiste jest, że oczekujemy, iż sprawca tego czynu zostanie ujęty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jednakże w większości przypadków, […]
12 stycznia 2015

Co zrobić, gdy nasz bliski został aresztowany?

Zatrzymanie podejrzanego o popełnienie przestępstwa jest zwykle czynnością nagłą, bardzo często więc bliscy osoby zatrzymanej nie mają wiedzy, gdzie ona przebywa i co się z nią […]

Informacje o Nas

Specjalizacją Kancelarii jest prawo karne, prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń oraz prawo karne wykonawcze. Zapewniają kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego. Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Nasza działalność w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem karnym koncentruje się na sporządzaniu pism procesowych (m. in. apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania), opinii, analiz prawniczych oraz udzielaniu konsultacji prawnych.

ADWOKAT PRAWO KARNE


KANCELARIA ADWOKACKA DAGMARA BIEDROŃ

Adres Siedziby Głównej Kancelarii

Qubus Office Center
pl Konstytucji 3 Maja 1 piętro 3 lokal 302
67-210 Głogów
sekretariat: (76)753-02-31,
mobile: 505-277-330
e-mail: dagmara_biedron@wp.pl

Oddziały Kancelarii:

Legnica / Polkowice / Zielona Góra