drugi raz zlapany po alkoholu

3 grudnia 2016

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 kk

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest praktycznie w każdym wypadku obowiązkowe, wyjątkiem jest bowiem jedynie sytuacja, gdy wobec sprawcy […]