Zakres usług

Kancelaria w codziennej praktyce zajmuje się obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych jak i oskarżonych oraz również skazanych a także osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jako adwokaci podejmujemy działania w charakterze obrońcy i pełnomocnika w sprawach dotyczących przestępstw:
przestępstw przeciwko mieniu,
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwa z wykorzystaniem nowych technologii
przestępstw o charakterze seksualnym,
przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
wypadków komunikacyjnych i kolizji,
tzw. błędów lekarskich,
przestępstw korupcyjnych,
przestępstw gospodarczych,
prawo karne skarbowe
spraw dla których właściwe rzeczowo są Sądy Wojskowe,
a także w sprawach o wykroczenia, oraz w postępowaniu dla nieletnich.